Novinky

Náhradní termín přij. řízení - výsledky

22. 5. 17

Ředitel Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodl v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/81 od 1. září 2017: evidenční číslo uchazeče 81768 (75,6 bodu). Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Nepřijatí uchazeči (náhradní termín): 81795 (49,6 bodu), 81762 (41,6 bodu).

[vložil: Daniel HOŠEK ]