Novinky

Mediální výchova kreativně

17. 3. 13

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo náš projekt Mediální výchova kreativně (registrační číslo CZ.1.07/1.1.32/02.0050). Po Biologii v praxi, Kolik řečí znáš a Výuce průřezových témat v ANJ se jedná o v pořadí 4. projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt startujeme 1. dubna 2013 a poběží celkem 20 měsíců.

V podávání žádostí do OPVK máme úspěšnost 80 procent - jen jeden projekt byl odmítnut, shodou okolností právě Mediální výchova v minulé výzvě. Po radikální úpravě prošla nyní (v této výzvě bylo ze 120 žádostí podpořeno 47).

Samozřejmě financujeme naše aktivity i z jiných zdrojů. Mezinárodní spolupráce škol je realizována za podpory programu Comenius, dále máme Světovou školu. Získali jsme nárokové dotace na vybavení jedné učebny interaktivní tabulí (z norských fondů byla vybavena fyzika) či o jarních prázdninách jsme osadili dataprojektory/ LED TV kmenové učebny v prvním a druhém patře a rozšířili počítačovou síť (financováno z programu EU peníze středním školám). Jen ta oprava školy se nám nějak vleče :c(

[vložil: Daniel HOŠEK ]