Novinky

Maturitní zkouška z českého jazyka

10. 2. 14

V rubrice Dokumenty naleznete přihlášku k maturitní zkoušce z českého jazyka - seznam vybraných děl.

Žák si vybírá 20 literárních děl podle následujícího rozdělení:

  1. Světová a česká literatura do konce 19. století – min. 4 díla
  2. Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 díla
  3. Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 děl

Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

[vložil: Daniel HOŠEK ]