Novinky

Karanténa po příjezdu z Itálie

6. 3. 20

>> Doporučení pro školy k aktuální situaci (aktualizováno) <<

Gymnázium Karla Čapka upozorňuje rodiče a žáky na povinnost dodržovat nařízení Ministerstva zdravotnictví:
S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

zdroj: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

[vložil: Daniel HOŠEK ]