Novinky

Jmenování ředitele školy

23. 2. 10

Rada kraje po projednání jmenuje RNDr. Jiřího Kastnera do funkce ředitele příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, se sídlem Školní 1530, 263 80 Dobříš,  IČ 61 100 331, na základě konkurzního řízení konaného dne 25.11.2009 s účinností od 01.03.2010 na dobu určitou do 31.12.2011.

[vložil: Daniel HOŠEK ]