Novinky

Jídelny ve školním roce 2016/17

6.5.2016

Vážení rodiče.
Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků na základních školách a stanovené kapacitě školních jídelen může výhledově dojít k omezení množství strávníků z gymnázia. Snažíme se předejít možným problémům a s dostatečným předstihem řešíme zajištění stravování vašich dětí. V první řadě změnou organizace přihlašování ke stravování, za druhé získáním dalších stravovacích kapacit mimo jídelny základní školy. Cena stravenek zůstane nedotčena. Závazné přihlášky ke stravování budou žáci odevzdávat do 12. května 2016 třídnímu učiteli, aby škola mohla pracovat s konkrétním počtem strávníků.

Strávníci budou přiřazeni do jednotlivých jídelen podle tříd, nebude tedy možnost volby ze strany žáka.

Věříme, že tyto změny pochopíte a včasným odevzdáním závazné přihlášky umožníte bezproblémové zahájení jednání s jednotlivými stravovacími zařízeními.

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


DOPLNĚNÍ 9.5.2016
Pro žáky budoucího prvního ročníku a primy rezervujeme místa v jídelnách do termínu prvních schůzek (2. června).

[vložil: Daniel HOŠEK ]