Novinky

Inspekční zpráva České školní inspekce

24. 5. 22

V předposledním březnovém týdnu zavítal na naši školu inspekční tým České školní inspekce. Ten v rámci pravidlené inspekční činnosti pracoval na: "Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, naplňování vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem..."  

Finální inspekční zpráva již je k dispozici na webu ČŠI. V rámci inspekce nebylo identifikováno žádné porušení legislativy. Naše škola od poslední inspekce zlepšila materiální podmínky pro výuku a odstranila všechny zjištěné nedostatky. Žáci stabilně dosahují dobrých výsledků v průběhu i ukončování vzdělávání. Dále je ve zprávě vyzdvihována projektová výuka, systém kulturních a sportovních aktivit. Škola je nabádána k vyšší podpoře a diferencovanému přístupu k nadaným žákům.

Inspekční zprávy jsou veřejnosti k dispozici: aktuální zprávu naleznete pod výše uvedeným odkazem, všechny zprávy z kontrol od roku 2000 na stránce Škola > Informace.

[vložil: Daniel HOŠEK ]