Novinky

Exkurze Pasov

6. 6. 13

Na závěr školního roku jsme pro vás připravili historicko-zeměpisnou exkurzi do Dolního Bavorska. Ráno vyrazíme přes Strakonice, Vimperk a Šumavu, na německé straně navštívíme ojedinělou naučnou stezku v korunách stromů, která se nachází na území NP Bayerischer Wald. Bezpečné bezbariérové chodníky zde vedou od návštěvnického centra skutečně až do korun stromů, při délce 1200 m se jedná o nejdelší stezku tohoto typu na světě. Dojmy ze stezky vrcholí ve 40 m vysoké vyhlídkové věži, odkud je úchvatný výhled na okolní krajinu, samozřejmě včetně nejvyšších hraničních vrcholů Šumavy, při jasném počasí je odtud vidět alpský hřeben táhnoucí se východo-západním směrem. Kolem poledne bude následovat oběd a poté se přesuneme dále na jih, do Pasova.

Díky své strategické poloze na soutoku tří řek - Ilzu, Innu a Dunaje - získala tato lokalita na významu již za dob Římanů, kdy se na území města nacházela osada Batavis. V období středověku a novověku se zde nacházelo mocné biskupství, které mělo významný podíl na christianizaci českého státu v období raného středověku. Díky své poloze na hranici Německa a Rakouska město sehrálo důležitou úlohu i v moderních dějinách. Mezi nejzajímavější pamětihodnosti patří biskupský hrad a barokní architektura města, zvláště pak Passauer Stephansdom s největšími varhanami v Evropě.

V okolí města se zvláště podél řek nachází velké množství cyklostezek, vhodných také pro in-line brusle, které doporučujeme vzít s sebou. Závěr exkurze bude věnován sportovnímu vyžití.

Celý leták k akci ke stažení

[vložil: Daniel HOŠEK ]