Novinky

Druhé kolo přijímacího řízení

14.5.2018

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 25. května 2018. Uchazeč nekoná přijímací zkoušku, kritériem pro přijetí je výsledek JPZ a prospěch na základní škole. Počet přijímaných uchazečů:  4

V Dobříši 14. května 2018
RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy

[vložil: Daniel HOŠEK ]