Novinky

Druhé kolo přijímacího řízení

15.5.2017

V souladu s § 60 zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 5
Termín pro odevzdání přihlášek: 26. května 2017 12.00
Kritéria a další informace v přiloženém PDF souboru

[vložil: Daniel HOŠEK ]