Novinky

Do nového školního roku v novém

16. 8. 11

V novém školní roce uvedeme do provozu novou učebnu CIMRa. Díky podpoře Sdružení rodičů při GKČD, jednotlivců i firem se podařilo během prázdnin přestavět původní byt v přízemí na odbornou učebnu.

Označení CIMRa evokuje spojitost s Járou Cimrmanem. Ano, název není zvolen náhodně. Obdobně jako byl Cimrman géniem v různých oblastech, v CIMŘe budeme vyučovat budoucí génie různým předmětům. Primárně se především uleví bývalému zeměpisu v přízemí, který je již mnoho let zároveň kmenovou třídou. Od tohoto školního roku budou všechny hodiny ZMP (a SCZ) vyučovány v CIMŘe (pokud se podaří sehnat tabuli).

[vložil: Daniel HOŠEK ]