Novinky

Cyklus seminářů

24.9.2005 s prvky sociálně psychologického tréninku pravidelně pořádáme na naší škole v rámci prevence sociálně patologických jevů. Semináře letos začínají 20. října (první část 20.-22.10., dále 10.-12.11., 15.-17.12. a 12.-14.1.2006) a jsou určeny pro studenty a studentky 1. a 2. ročníku, kvinty a sexty.
Letos je zaměřen na nácvik různých forem verbální a neverbální komunikace, dovedností v oblasti interpersonální percepce, senzitivity, emočního sebevyjádření...
Semináře vedou lektorky Kateřina Macková a Olga Holendová. Případní zájemci se mohou přihlásit v kanceláři školy.

[vložil: Daniel HOŠEK ]