Novinky

2. kolo přijímacího řízení

28. 4. 9

do 1. ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41

Vyhlašuji v souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. 2. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na gymnáziu do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání.

Termín přijímacího řízení: 12. květen 2009
Termín pro odevzdání přihlášek: 6. květen 2009 (nejlépe doručit osobně)
Kritéria přijímacího řízení: stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení, uvedena na www.gymkc.cz
Počet přijímaných uchazečů: 8

Mgr. Zdeňka Cimická, ředitelka školy

[vložil: Daniel HOŠEK ]