Novinky

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

20. 5. 14

Ředitel školy v souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na gymnáziu do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání.

Termín pro odevzdání přihlášek: 30. května 2014 (nejlépe doručit osobně)
Kritéria přijímacího řízení: stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení, uvedena na stránce příjímací řízení.

[vložil: Daniel HOŠEK ]