Novinky

Úpravy ve školní síti

28. 5. 13

Ve školní wifi síti byly provedeny dnes odpoledne další úpravy. Od 1. 6. bude možné k WiFi přistupovat pouze prostřednictvím vlastního loginu a hesla. Tyto dva údaje máte již vygenerovány - najdete je po přihlášení k tomuto webu ve žlutém rámečku v pravé části stránky. Uživatelům bez přístupových údajů bude v sobotu zamezen přístup k síti.

Úpravy v síti realizujeme kvůli zvýšení bezpečnosti a v důsledku několika incidentů z minulých týdnů (přístup na nevhodné weby atp.). Pamatujte, že dané údaje jsou pouze Vaše a neposkytujte je nikomu jinému. V případě porušení pravidel - Řádu ICT učeben/ Školního řádu/ zákonů České republiky budou přístupová práva viníku odebrána.

Od 1.6. již nebude na přístupových bodech (AP) aplikováno heslo pro přihlášení - plně ho nahrazuje login a heslo vázané na konkrétního uživatele.

[vložil: Daniel HOŠEK ]