Novinky

Úprava vstupu do budovy

18. 1. 16

Dovolujeme si upozornit naše žáky, že dle kapitoly 5 bodu 12 školního řádu mají povinnost opustit budovu školy neprodleně po vyučování.

Přístupové čipy vpustí žáky do budovy mezi 7:30 a 16:00 (v pátek do 14:15); žáci však zároveň musí dodržovat výše uvedené ustanovení školního řádu, které má vyšší váhu.

Od středy 27. ledna 2016 bude budova školy kromě času 7:40 - 7:55 trvale uzamčena a vstup umožněn pouze pomocí přístupových čipů.

[vložil: Daniel HOŠEK ]