Novinky

Řádné volby do Školské rady - prosinec

31. 10. 8

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (příslušné paragrafy školského zákona týkající se Školské rady).

Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanoví v § 167 délku funkčního období Školské rady na tři roky. Mandát současné ŠR končí k 31. prosinci 2008. Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady, která začne pracovat od 1. ledna 2009.

Nominace kandidátů zasílejte na adresu: volby@gymkc.cz. Návrhy jsou přijímány nejpozději do 26. listopadu 2008 do 14:00 hodin. Termín voleb: 2. prosince 2008 (10:00 - 17:00).

NEPŘEHLÉDNĚTE: Informace o konání voleb do Školské rady

[vložil: Daniel HOŠEK ]