Novinky

Žáci přijatí ke studiu

22. 4. 13

Ve studijním oboru (7941K81) - prima osmiletého studia - byli přijati tito žáci:
O/13/52 O/13/23 O/13/05 O/13/41 O/13/18 O/13/16 O/13/56 O/13/04 O/13/46 O/13/45 O/13/26 O/13/07 O/13/51 O/13/73 O/13/71 O/13/42 O/13/03 O/13/30 O/13/06 O/13/74 O/13/40 O/13/27 O/13/59 O/13/49 O/13/60 O/13/47 O/13/09 O/13/55 O/13/13 O/13/17

Bez záruky.

Ve studijním oboru (7941K41) - 1. ročník čtyřletého studia - byli přijati tito žáci:
C/13/12 C/13/17 C/13/21 C/13/26 C/13/31 C/13/37 C/13/34 C/13/23 C/13/44 C/13/33 C/13/09 C/13/27 C/13/24 C/13/30 C/13/25 C/13/35 C/13/08 C/13/15 C/13/29 C/13/02 C/13/13 C/13/14 C/13/04 C/13/18 C/13/22 C/13/03 C/13/42 C/13/05 C/13/43 C/13/38 C/13/07 C/13/40 C/13/10

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí.

[vložil: Daniel HOŠEK ]