Novinky

Žáci přijatí do primy

25.4.2012

Ke studiu (obor 79-41-K/81) byli přijati tito žáci:
O/12/26 O/12/44 O/12/43 O/12/24 O/12/03 O/12/14 O/12/15 O/12/45 O/12/32 O/12/42 O/12/46 O/12/29 O/12/27 O/12/20 O/12/23 O/12/01 O/12/51 O/12/33 O/12/08 O/12/25 O/12/13 O/12/40 O/12/22 O/12/16 O/12/39 O/12/54 O/12/19 O/12/05 O/12/48

Zákonní zástupci jsou povinni v zákonné lhůtě odevzdat zápisový lístek. Ten jim vydá základní škola, ze které přicházejí.

[vložil: Daniel HOŠEK ]