Novinky

Žáci přijatí do 1. ročníku čtyřletého g

22. 4. 15

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 byli v oboru 79-41-K/41 přijati tito uchazeči:

C/2015/19 C/2015/40 C/2015/22 C/2015/30 C/2015/05 C/2015/33 C/2015/04 C/2015/35 C/2015/15 C/2015/28 C/2015/08 C/2015/70 C/2015/31 C/2015/03 C/2015/29 C/2015/20 C/2015/11 C/2015/07 C/2015/06 C/2015/18 C/2015/21 C/2015/02 C/2015/23 C/2015/01 C/2015/09 C/2015/75 C/2015/13 C/2015/14 C/2015/41 C/2015/24 C/2015/16 C/2015/12 C/2015/34 C/2015/17 C/2015/10 C/2015/27 C/2015/25 C/2015/39 C/2015/32 C/2015/76 C/2015/36 C/2015/37 C/2015/38 C/2015/26

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (22. 4. 2015). 

[vložil: Daniel HOŠEK ]