Kronika

Výuka jazyků na Gymnáziu Karla Čapka

9.11.2013

Zájem o znalosti cizích jazyků stále roste, proto se snaží i dobříšské gymnázium o kvalitní přípravu svých studentů právě v této oblasti. Výuka angličtiny probíhá po celou dobu jak osmiletého, tak čtyřletého studia, stále důležitější se však stává výuka druhého cizího jazyka. Studenti si dosud vybírali mezi německým a francouzským jazykem, od školního roku 2014/15 nabízíme navíc také ruštinu. Vycházíme z toho, že se na základních školách ruština začala vyučovat, a chceme našim studentům umožnit v tomto studiu pokračovat. Výhodou naší školy je výuka ruštiny rodilým mluvčím.

Všechny cizí jazyky se na GKČD učí tři hodiny týdně, v posledních dvou ročnících jsou posíleny ještě dvouhodinovou konverzací. Celková doba výuky dvou jazyků, každého 5 hodin týdně, je mimořádnou nabídkou dobříšského gymnázia. Ve všech jazycích je možnost připravovat se nejen na maturitu (ve státní i profilové části), ale také na státní a mezinárodní zkoušky. Kromě této základní výuky nabízíme navíc jazykové kroužky angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.

Vedení Gymnázia K.Čapka v Dobříši


související články: anglický jazyk německý jazyk ruský jazyk francouzský jazyk kroužky konverzace