Kronika

Ukončení Biologie v praxi

6.9.2012

Po 45 měsících od zahájení realizace a 9 měsíců po jeho oficiálním ukončení byl dnes definitivně uzavřen projekt Biologie v praxi (podporovaný z OPVK). Celkové výdaje projektu činily Kč 3 973 528,57. Bylo pořízeno vybavení za Kč 813 914,15; za služby spojené s výjezdy žáků, jejich ubytováním atp. jsme uhradili Kč 549 427,80. Během tří let se zapojilo 401 žáků, 19 učitelů / odborníků do 61 výjezdů a tvorby 8 e-learningových kurzů. Díky všem!

Projekt pokračuje již bez podpory evropských fondů na Gymnáziu Nový Porg - www.biovpraxi.cz.související články: biologie v praxi projekt OPVK