Kronika

Soutěž

2.11.2010

Milí studenti,
u příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě, který je mezinárodní komunitou oslavován 17. října, vyhlašujeme mezinárodní soutěž Světové školy. Jedná se o kreativní soutěž, nazvanou Zrcadlo světa u nás doma, ve které mohou soutěžit žáci a studenti všech světových škol z 5 zemí Evropy. Podrobnější informace naleznete v příloze - plakát se základními informacemi a pravidla soutěže detailně popisující průběh a další náležitosti soutěže.

Další motivací může být krátký spot, který jsme pro Vás natočili se světovou inspektorkou Světové školy Simonou Babčákovou. Věřím, že zhlédnutí spotu Vaše žáky nejen pobaví a potěší, ale dozví se i praktické informace o soutěži. Spot je k vidění na internetu.

Uzávěrka soutěže je 15. prosince 2010.

Zuzana Pernicová
Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.


související články: soutěž světová škola