Kronika

Projektové řízení online

10.3.2021

I přes veškeré komplikace této nelehké doby se studentům společenskovědního semináře ze septimy a třetího ročníku, díky paní profesorce Musilové, poštěstilo během uplynulého půl roku účastnit vzdělávacího programu – Projektové řízení pro život.

V říjnu jsme od paní profesorky dostali nabídku spolupracovat s profesionálními projektovými manažery (Česká komora PMI) a jako jedni z prvních otestovat nový vzdělávací program. Po zvážení zájmu se do výuky přihlásilo 12 studentů semináře, kteří vytvořili dva projektové týmy. Manažeři paní profesorce poskytli podklady pro výuku a mohli jsme začít. Teoreticky jsme se učili o tom, jak vůbec založit projekt a zařídit, aby vše bezproblémově fungovalo a dosáhli jsme kýženého cíle. Velmi zajímavé bylo například sestavení týmu a přiřazení jednotlivých rolí členům. Teorii jsme postupně propojovali s praxí a oba týmy se začaly zabývat konkrétním projektem. Náš tým přišel s návrhem Tržnice světa.

K projektu jsme vypracovali všechny potřebné náležitosti. Těmi byly například rozpočet, zakládací listina a takzvaná WBS (strom aktivit). Cílem našeho projektu je společenská akce na gymnáziu. Zde měly jednotlivé třídy představit výrobky, které by se prodávaly, a výtěžkem bychom podpořili charitu. Akce byla naplánována na konec června a s celým týmem stále doufáme v uskutečnění projektu. Druhý tým se věnoval projektu Křížem krážem Budapeští, připravil třídenní výlet pro spolužáky a třídní učitele. Tým šesti studentek naplánoval dopravu, ubytování a program do každého počasí, řešily rozpočet, rozdělení úkolů (WBS) i míru rizik, která by bylo nutné řešit. Jsou však rizika, kterým předejít nelze a výlet do Budapešti se již nejspíš kvůli pandemii neuskuteční. Zda tyto akce proběhnou, je tedy zatím ve hvězdách.

Původně měla být výuka Projektové řízení pro život uzavřena realizací připravených plánů, což bohužel v této době nelze. Abychom program absolvovali, museli jsme představit naše projekty na malé konferenci (2. 3. 2021). Zde jsme se online setkali s manažery projektového řízení a dostali od nich zpětnou vazbu. V závěru konference byla naše několikaměsíční práce prozatím uzavřena předáním online certifikátů.

Díky tomuto projektu jsme získali nové zkušenosti a vědomosti, které můžeme využít do budoucna. Velmi děkujeme paní profesorce Musilové za možnost se projektu účastnit a za občas nelehké distanční vedení projektu. Také bychom chtěly poděkovat partě skvělých lidí, která se programu účastnila.

Za celou skupinu SVS Projektové řízení s přáním lepších zítřků,

Julie a Klára, Anna a Eliška

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: projektové řízení projekt svs