Kronika

Postup do celostátního kola

26.3.2018

Několik našich žáků vyrazilo v minulém týdnu na krajská kola konverzačních soutěží v cizích jazycích. V Příbrami proběhla konverzační soutěž v ruském jazyce. Druhé místo v kategorii B2 získala Michaela Vovsíková (4. ročník), třetí v kategorii B1 se umístila Klára Uriková (2.ročník).

Krajské kolo konverzační soutěže v jazyce francouzském proběhlo v Nymburce. 1. místo a zároveň postup do celostátního kola v kategorii A1 vybojovala Klára Kopecká (kvarta). Denisa Bálková (septima) v kategorii B2 získala 3. místo.


související články: soutěž francouzský jazyk ruský jazyk krajské kolo