Kronika

Policejní pes Paganini na adaptačním kurzu se studenty

15.9.2018

Městská police Dobříš uspořádala 6. září v rámci prevence kriminality přednášku na téma trestní odpovědnost mladistvých. Přednáška byla realizována pro studenty Gymnázia Karla Čapka Dobříš. Cílem bylo studenty informovat o jednotlivých institutech zmiňovaného zákona a odpovědět na jejich případné dotazy. Přednáška byla proložena případy z praxe navazující k probíranému tématu. Následné otázky byly nejen k tématu, ale i k činnostem strážníka, jeho oprávněním, povinnostem. Nejvíce otázek, však bylo ohledně případů z přímého výkonu služby strážníka.

V další části pak studenti měli možnost shlédnout připravenost služebního psa Městské policie Dobříš. Velký knírač Paganini vzbudil u studentů velký zájem, neboť vidět toto plemeno jako policejního psa není pravidlem. Svou připraveností v poslušnosti překvapoval nejen temperamentem, ale i přesností provedení jednotlivých cviků. Naopak v obraných pracích prokázal značnou razanci při zákroku proti osobě, která působila výtržnost a následně zaútočila na psovoda se zbraní – židlí. Služební pes eliminoval tento útok nekompromisním zákusem do dolní končetiny. Studenti si takto na vlastní oči ověřili vysvětlení psovoda k pojmu „zastavovací efekt“ služebním psem. Na závěr všichni přítomní odměnili výkony Paganiniho potleskem.

Strž. Bc. Václav Svoboda
Manažer prevence kriminality a psovod

zdroj: SVOBODA, V.: Webové stránky města Dobříše - POLICEJNÍ PES PAGANINI NA ADAPTAČNÍM KURZU SE STUDENTY GYMNÁZIA KARLA ČAPKA DOBŘÍŠ [cit 19.9.2018]. Dobříš: Město Dobříš, 2018. Dostupné na Internetu: <http://mestodobris.cz/policejni-pes-paganini-na-adaptacnim-kurzu-se-studenty-gymnazia-karla-capka-dobris/d-476462>.


související články: městská policie pes psovod přednáška