Kronika

Nalezeno v hlubinách Internetu (holandského), obsahuje VIDEO

18.3.2010

Er is in het Nederlandse onderwijssysteem op dit moment behoefte aan meer internationaal georiënteerd onderwijs en steeds meer scholen spelen daarop in. Zo ook het Strabrecht College in Geldrop. Vijfentwintig van hun leerlingen hebben een uitwisseling met Tsjechische leerlingen die naar het Strabrecht College komen. Een week lang werken de Tsjechische leerlingen samen met Nederlandse leerlingen in groepjes aan de projecten water en kunst. Naast deze projecten leren zij de cultuurverschillen en de verschillen in onderwijs. Voor de leraren is dit laatste verschil ook heel leerzaam.Co říká překladač?

To je v nizozemském vzdělávacím systému jsou v současné době potřebuje více mezinárodně orientované na vzdělávání a více škol hrát v nich. Takže je Strabrechtse College v Geldrop. Dvacet-pět svých studentů s výměnou českých studentů, kteří přicházejí do Strabrechtse College. Týdenní praxe českých studentů se studenty holandské skupiny vodních děl a umění. Vedle těchto projektů, učí se kulturní rozdíly a rozdíly ve vzdělání. Pro učitele, tento poslední rozdíl je také velmi poučné.


související články: Holandsko video zahraničí výměna