Kronika

Nález historického artefaktu v rámci projektu Biologie v praxi ze dne 14.3.2009

10.5.2009  

Popis: Kruhový keramický potuhovaný kroužek o průměru cca 4 cm s dírou uprostřed o průměru 1 cm.

Místo nálezu: Zorané pole po levé straně silnice z Hostěradic do Kamenného přívozu - mapa

Při návštěvě dolního posázaví v rámci výpravy za vzácnou orchidejí Kandíkem psím zubem (Erythronium dens-canis) jsme na poli u Hostěradic našli keramický kroužek s otvorem uvnitř. Ve spolupráci s panem Mgr. Janem Pohunkem z Regionálního muzea v Jílovém u Prahy bylo zjištěno, že jde velmi pravděpodobně o přeslen, tedy závaží a setrvačník vřetene používaného při předení. Vzhledem k tomu, že postrádá jakoukoli výzdobu a nemá ani něčím zvláštní tvar, je jeho podrobnější určení problematické. Použití tuhového keramického materiálu by mohlo napovídat jeho zařazení do doby laténské, kdy byl tento způsob úpravy keramiky rozšířený. Méně pravděpodobnépak je, že předmět má jiný účel, např. že šlo o nějaký závěsek či amulet.

Z Hostěradic jsou pozdně laténské nálezy datované přibližně do 1. poloviny 1. stol. př. Kr. známy, a to včetně jednoho provrtaného kotoučku o průměru 3 cm vyrobeného z tuhového střepu, ke kterému bohužel nejsou v literatuře uváděny další podrobnosti. Mohlo ale jít o něco velmi podobného, což nepřímo nahrává hypotéze o laténském původu našeho přeslenu. Jinak doba laténská = mladší doba železná je tradičně spojována s Kelty, v Čechách to byl kmen Bójové.


související články: biologie v praxi nález