Kronika

Miroslav Olič by oslavil 90 let

14.2.2013

V těchto dnech by oslavil významné jubileum bývalý ředitel Gymnázia Dobříš, pan Miroslav Olič.

Jeho vztah k mladým lidem byl bezesporu formován skautským hnutím, učitelskou dráhu nastoupil za války na Křivoklátsku, pak v Příbrami, Novém Kníně a v letech 1953 - 1998 s krátkou přestávkou působil na Dobříši. Zde se také mezi roky 1966 - 1984 stal ředitelem gymnázia.

V tomto období vzniklo úžasné prostředí a tradice, z kterých gymnázium žije dodnes. Ředitel nestraník vytvořil přátelské ovzduší mezi pedagogy, odstranil přehrady mezi učiteli a studenty. Tolerance, demokratičnost, pochopení a smysl pro humor, vysoká vědomostní úroveň i relativní politický klid, to vše v harmonickém celku se staly duchem školy.

Pan Miroslav Olič zůstává s celou svou renesanční vědomostní šířkou i myšlenkovou hloubkou křesťanského filosofa navždy ve všech srdcích.


související články: Miroslav Olič