Kronika

Kvinta v CAMPu

17.4.2018

Dne 12.4 jsme spolu s panem profesorem PhDr. Václavem Čadou a paní profesorkou Mgr. Hanou Královou navštívili v rámci výletu do Prahy základnu pro Centrum architektury a městského plánování – C. A. M. P. Sídlí v budově z 60. let, navržené významným českým architektem 20. století Karlem Pragerem (autor mj. budovy Nové scény Národního divadla či bývalého Federálního shromáždění – dnes Národní muzeum). Slouží jako zdroj informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a jeho stavebních projektů, těch jsme na plátně ve výstavním sálu viděli přes 60 a to soukromých i veřejných. Mimo jiné C. A. M. P. také nabízí přednáškový sál, kde se běžně koná několik konferencí za den. Jeho hlavním posláním je tak zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.


související články: