Kronika

Kurz první pomoci v rámci výuky biologie

5.5.2009

Studenti septimy absolvovali během dubna jako první třída z našeho gymnázia praktický kurz první pomoci v rámci výuky biologie člověka na naší škole..

Tento kurz by se měl stát do budoucna povinnou součástí výuky a všichni studenti gymnázia by tímto kurzem měli během svého studia projít. Kurz byl vedený profesionální lektorkou z Červeného kříže slečnou Michaelou Sládkovou a proběhl myslím k všeobecné spokojenosti obou stran.

Studenti budou během května skládat teoretickou i praktickou zkoušku, počítanou do hodnocení výuky biologie ve třetím ročníku. Nebude sice zakončen certifikátem CCK, ale myslím si, že toto jsou znalosti důležité pro život každého člověka, byť třeba nemá biologii v lásce.:-) Závěrem bych chtěl poděkovat studentům septimy za perfektní přístup, Sdružení rodičů při Gymnáziu Dobříš za zakoupení vybavení do praktické výuky a v neposlední řadě také slečně Sládkové za vedení celého kurzu. Ondřej Bílý

Lektorka: Michaela Sládková ?" školený instruktor CKK
Vyučující: Mgr. Ondřej Bílý
Program: kurz proběhl ve dvou skupinách vždy na dva výukové bloky
blok 1 ?" základy obvazové techniky a zásady první pomoci
blok 2 ?" krvácení, stabilizační polohy, umělé dýchání
Hodinový rozsah kurzu: pro každou skupinu každý blok trval 2 výukové hodiny

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: biologie první pomoc