Kronika

Kdo jsem a kam směruji

13.11.2009

Adaptační kurzy na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši jsou dlouholetou tradicí. Noví studenti 1. ročníku a primy vyjíždějí v prvním zářijovém týdnu mimo školu, aby se lépe poznali mezi sebou i se svými třídními učiteli. Již třetím rokem jim při tom pomáhá program, který odborně zajišťuje psycholog Mgr. Zdeněk Kilián a výchovný poradce školy Mgr. Zuzana Čapková.

Studenti se v rámci programu vzájemně poznávají, učí se pracovat jako tým a sami si tvoří pravidla chování, která jim mají umožnit vzájemnou bezproblémovou komunikaci a komunikaci s učiteli.

V letošním roce jsme na tento kurz navázali projektem „Kdo jsem a kam směřuji“, který je v rámci grantového řízení finančně podporován Středočeským krajem. Účastníci projektu, studenti 1. a 2. ročníků, se zaměřují na nácvik psychosociálních dovedností, sebepoznání a sebehodnocení, které jim má pomoci poznat sama sebe a své kvality dále rozvíjet. Dále projekt dává studentům možnost přemýšlet více o své budoucí profesní orientaci. Přestože studenti absolvují tento projekt v rámci svého volného času o víkendech, je o projekt z řad studentů velký zájem. Domníváme se, že podobné projekty mají ve škole své nezastupitelné místo.

Za realizační tým projektu: Zuzana Čapková, výchovný poradce

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: adaptační kurz Cholín