Kronika

Jaké je naše gymnázium?

16.12.2012

[zdroj: Dobříšské listy, prosinec 2012]

Určitě kvalitní. Přesvědčuje nás o tom třeba úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na  vysoké školy (v letošním roce se všichni naši absolventi dostali na školu, kterou si vybrali) neboúspěchy v nejrůznějších soutěžích (čerstvě např. v Přírodovědném klokanovi, kde jsme mezi 707 okresními řešiteli v kategorii kadet získali 2. a 3. místo a mezi 230 soutěžícími v kategorii junior dvě dělená 2. - 3. místa). Co nás ale těší obzvláště, jsou mimořádně úspěšné státní maturity, zejménapak v letošním roce.

Jejich výsledky po dlouhém přemlouvání Ministerstvo školství a CERMAT uvolnily pro Lidové noviny,které je otiskly ve dnech 26. a 27. října (a nadále jsou dostupné na www.lidovky.cz/kompletni-vysledky-maturit). Na 16 stranách byly zveřejněny výsledky státních maturit v roce 2011 a 2012 všechčeských škol. Pomocí stupnice 0-100 je uváděna celková průměrná úspěšnost žáků jednotlivých škol v didaktických testech, písemných pracích a ústních zkouškách z českého a anglického jazyka a didaktických testech z matematiky (ta se zkouší pouze touto formou). Barevně jsou zvýrazněny výsledky slabé (červeně: méně než 50), nadprůměrné (světle modře: 80-90) a nejlepší (tmavě modře: 90-100).

Objektivní hodnocení výsledků je obtížné, protože CERMAT neodlišuje osmiletá a čtyřletá gymnázia, nebere v úvahu počty žáků, kteří volili vyšší nebo základní úroveň obtížnosti, ani nehodnotí, že některé školy se zjevně vyšší úrovni obtížnosti vyhnuly. Přesto CERMAT vyhlásil v roce 2011 deset nejlepších škol každého druhu v republice a 3 nejlepší v krajích. Pracovníci CERMATU nebyli schopni doložit, podle jakých kritérií se toto stanovilo, a vyhýbavě uváděli, že výpočty jsou uloženy v hlavě někdejšího ředitele Ing. Zeleného. Bohužel tam zatím stále zůstávají. V současnosti MŠMT tvrdí, že není nejdůležitější stanovit jakýsi žebříček škol. To je ale hrubá nepravda. Byly to Česká školní inspekce a ministerstvo, které si roku 1995 stěžovaly, že nejsou schopny říci, které gymnázium jelepší, protože si každé maturuje trochu po svém, byť v rámci předpisů. Asociace ředitelů gymnázií tehdy navrhla tzv. státní část maturit - mimochodem v podobě jednodušší, než se plánuje na rok 2013. Do státních maturit byly zahrnuty i další školy, 15 let se na tom vědecky pracovalo a stálo to 1,4 miliardy korun českých. Výsledek je obecně znám.

Pokusili jsme se zjistit, jak si naše gymnázium vedlo v roce 2012 v porovnání s ostatními středočeskými gymnázii a třemi pražskými školami, které byly v roce 2011 vyhlášeny za vítěze státních maturit. Hodnotili jsme školy, na nichž se v roce 2012 maturovalo ve všech hodnocených povinných předmětech v základní i vyšší úrovni obtížnosti, jako hodnotící kritérium jsme použili průměrnou úspěšnost školy ve všech sledovaných předmětech. A výsledek? Dobříšské gymnázium se mezi touto skupinou vyhouplo na 1. příčku s průměrnou úspěšností 87,72! Jakkoli lze namítnout, že naprosto objektivní hodnocení není s ohledem na výše zmíněné důvody zcela jistě možné, určitá zjištění nelze přehlédnout. A sice, že ve vyšší úrovni matematiky jsme s výsledkem 94 % byli nejlepší školou v republice nebo že ve vyšší úrovni angličtiny nám s úspěšností 96 % patří dělené 1. - 3. místo ve Středočeském kraji. Pokud se chcete s výsledky seznámit podrobněji, rádi vás přivítáme již 4. prosince 2012 při příležitosti Dne otevřených dveří (12 - 18 hod.).

Jsme si vědomi toho, že výsledky maturit závisí především na aktuálních vědomostech a schopnostech našich studentů. Letošní maturanti skutečně zářili. Kvalita školy je dána ale také kvalitou pedagogického sboru, jeho schopností nejen předávat poznatky, ale i motivovat a všestranně napomáhat osobnostnímu růstu. A to v duchu odkazu, který své škole zanechal bývalý ředitel Olič: lidský přistup, vlídná přísnost a náročnost, tolerance a svoboda myšlení jsou přidanou hodnotou ničím nenahraditelnou.

Jiří Kastner a Aleš Vondráček, Gymnázium Karla Čapka Dobříš


Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Dobříšské listy maturitní zkoušky