Kronika

Gymnázium Karla Čapka rekonstruované a hospodárnější

24.2.2016

Budova dobříšského gymnázia ještě před rokem rozhodně nedělala čest svému jménu. Do objektu školy zatékalo, z fasády opadávala omítka, v zimě se v některých prostorách vlivem netěsnících oken a nedobře fungujícímu vytápění nedařilo udržovat komfortní teplotu. Vedení školy proto v minulosti opakovaně žádalo zřizovatele - Středočeský kraj o poskytnutí prostředků na nutné opravy. Cesta k nápravě se zdála být otevřená v roce 2012, avšak v souvislosti s kauzou někdejšího hejtmana bylo vše těsně před zahájením prací smeteno se stolu. Nové vedení kraje pak umožnilo škole podat žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2014 následovala projektová příprava, na počátku roku 2015 byla ve výběrovém řízení vybrána dodavatelská firma - Profistav Litomyšl, a.s. a vlastní práce byly zahájeny v květnu 2015.

Navzdory náročnému objemu prací se podařilo vše v termínu zdárně dokončit a v prosinci 2015 proběhla kolaudace. Gymnázium získalo nejen důstojný vnější vzhled, spočívající ve výměně a zateplení obou střešních konstrukcí, opravě a zateplení fasády a výměně oken a vchodových dveří, ale doznalo i podstatných vnitřních úprav. Kompletně byly rekonstruovány sanitární prostory, do nichž byly nově přivedeny rozvody teplé vody, vybudována vlastní plynová kotelna a vyměněn celý systém vytápění. K zabezpečení objektu byl instalován vnější kamerový systém a elektronické ovládání vstupu. Škola navíc díky zateplení a úspornějšímu vytápění podstatně zlepší hospodárnost svého provozu.

Slavnostní otevření rekonstruované budovy gymnázia proběhlo 24. února 2016 za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, jeho náměstka pro oblast školství, mládeže a sportu PaeDr. Milana Němce a dalších hostů. Z celkových nákladů rekonstrukce 21,1 mil. Kč uhradil 15,5 mil. Kč Středočeský kraj a 5,6 mil. Kč činila dotace z Operačního programu Životní prostředí. Děkujeme všem, kteří se na úspěšné rekonstrukci našeho gymnázia podíleli.

RNDr. Jiří Kastner

Publicita


související články: rekonstrukce