Kronika

Exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd

20.11.2023

Ve čtvrtek 9. listopadu chemický seminář navštívil Ústav organické chemie a biochemie v rámci Týdnu AV ČR. Kvůli omezené kapacitě jsme se rozdělili do dvou skupin, a měli jsme tak zároveň možnost poslechnout si dvakrát tolik zajímavých přednášek.

Část výpravy zahájila den povídáním o virech. Dozvěděli jsme se o způsobech ochrany laboratoří a vědců pracujících v nich před vniknutím částic dovnitř i ven, nebo jak nám mohou být viry dokonce prospěšné.

Další z ukázek se týkala inzulinu a poruch jeho funkce. Připomněli jsme si, že tento hormon vzniká ve slinivce břišní a jeho význam spočívá ve schopnosti odbourávat glukózu z krve. Byly nám přiblíženy oba typy diabetes mellitus a výhled, jak by se jejich léčba mohla posunout.

Zajímavé bylo i poslouchat přednášku o steroidech. Zatímco většina lidí si představí výhradně látky pro růst svalů, my už víme, že se tak obecně nazývá skupina menších látek. Patří sem například obávaný cholesterol, jenž je ovšem v přiměřených dávkách pro tělo nezbytný. My jsme ale od svalů upustili a zajímali se o neurosteroidy. Ty, narozdíl od ostatních, působí okamžitě díky bezprostřednímu uvolnění do mozku, kde ovlivňují funkci neurotransmiterů. Mají tak potenciál při vývoji léčiv. 

Na závěr jsme se vydali do podzemí a “tajných chodeb”. Někteří z nás stihli i krátkou prohlídku střechy, zatímco jsme je spolu s paní profesorkou hledali, a již společně jsme vyrazili do suterénu, kde jsme měli možnost prohlédnout si technické zázemí ústavu. Budova ÚOCHB vyžaduje neskutečné množství energie, vymění denně spoustu litrů vzduchu (měřeno na vzducholodě) a, jak nám bylo řečeno, spotřebuje několik set kilometrů toaletního papíru za rok.

Druhá skupina vyrazila nejdříve na přednášku o molekulární spektroskopii. Celkově si mohla prohlédnout dva její typy: ultrafialovo-viditelnou a infračervenou. Poučila se o vzhledu výsledných spekter a jejich využití pro určování chemických struktur látek či tvaru biomolekul.

Prošla si také svou prohlídkou podzemí, ze které pokračovala přednáškou o metodách testování nových potenciálních léčiv. Vzdělala se o kritériích zohledňovaných při rozhodování, zda látky posílat k dalšímu testování, i ohledně konkrétních způsobů automatizace a úspory, kterých se v laboratoři využívá. No považte, jakou pomocí jen je přístroj s přesností v nanolitrech?

Dostalo se i na lekci z historie, když přišlo na řeč o buněčných liniích, jako např. HeLa. Členové skupiny se totiž dozvěděli, že právě nádorové buňky jsou nejméně náročné na životní podmínky, a proto nejvhodnější ke studiu.

Posledním zastavením bylo stanoviště, kde jsme poznali nejstarší sociální hmyz a jeho podivný chemický svět. Ne, nejde o mravence, nýbrž o termity. Začínalo se prohlídkou skutečných, na místě chovaných kolonií. Zájemci měli dokonce možnost pochovat si nejbližšího příbuzného termitů - švába. A nejen jednoho.

Kromě zajímavých faktů, jako spotřeby potravy, vyjádřené v každodenních předmětech, byla demonstrována i ona chemická stránka věci - feromony. Po prohlédnutí několika videoukázek měla skupina možnost vyzkoušet svůj vytříbený čich na několika (nepopsaných) vzorcích běžných rostlin, které plní také funkci feromonů. Dozvěděla se také o (poněkud morbidním) způsobu identifikování účinných látek např. ve výměšcích žláz termitů - hlava termita je oddělena od těla a poté vystavena danému vzorku. Měří se jak odezva tykadel, tak identita konkrétní látky, na kterou tykadlo reaguje.

Celkově byla návštěva velmi poučná, ale i zábavná a stravitelně podaná. Dá se litovat snad jen toho, že na jednotlivá zastavení nebylo více času.

Marie Bartáková, Šimon Škultéty, septima

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: Akademie věd chemie exkurze