Kronika

Agregované výsledky maturitních zkoušek z anglického jazyka 2018

10.11.2018

Jak se našim maturantům povedly letošní maturitní zkoušky z anglického jazyka? Přinášíme několik grafů vycházejících z oficiálních dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které z pověření ministerstva školství organizuje maturitní zkoušky v České republice.

Následující grafy porovnávají medián úspěšnosti žáků = Úspěšnost prostředního žáka školy v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

V didaktickém testu z anglického jazyka převyšuje úspěšnost našich maturantů jak celorepublikový průměr pro daný typ školy (4. ročník o 5 tisícin procenta), tak průměr středních škol ve Středočeském kraji.

V písemné práci z anglického jazyka (slohu) překonala oktáva celorepublikový průměr osmiletých gymnázií o téměř tři procentní body. Čtvrtý ročník našeho ústavu za průměrem shodného typu studia zaostal o 1,5 procentního bodu.

Nejlepšího výsledku celkově i ve srovnání s celorepublikovým průměrem dosáhli naši maturanti v ústní zkoušce. Oktáva dosáhla na absolutní metu 100 % (tzn. že více než polovina maturujících z oktávy získala v ústní zkoušce plný počet bodů). Čtvrtému ročníku se podařilo překonat celorepublikový průměr pro 4. ročníky o 2,5 procentního bodu.

Konkrétní podobu zkoušek včetně autorských řešení naleznete na webu Cermatu.


související články: anglický jazyk maturitní zkouška