Kronika

Advent v Domově seniorů Dobříš

18.1.2010

[Dobříšské listy, leden 2010]

V sobotu 28. 11. 2009 se v Domově seniorů Dobříš konala již tradiční prezentace života seniorů v jejich domově – „Život 2009“. Dopolední program zahájily děti z Hudební školy Yamaha při MCDobříše v doprovodu rodičů a pod vedením D. Braunčové. Poté se představili klienti v ukázce ranního cvičení, zazpíval pěvecký sbor a program byl obohacen i recitací básně o podzimní chvíli .V odpoledních hodinách pak pro klienty a jejich blízké hrála hudební skupina Žakeři k poslechu i k tanci. Svou návštěvou nás poctil i starosta města Dobříš Mgr. Jaroslav Melša.

Po celý den probíhala prodejní výstava prací našich klientů, dále byl zajištěn informační servis o poskytovaných službách v DS Dobříš. Věříme, že Ti z vás, kteří byli přítomni, i letos v našem domově prožili příjemný den, a za vaši návštěvu mnohokrát děkujeme. Veliké ocenění patří našim seniorům, jejichž snaha předvést, co dokáží, je obdivuhodná. V neposlední řadě děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům, kteří podpořili tento den svou účastí, a sponzorům za poskytnuté dary. Nejen tato prezentace, ale i další společenské akce a vystoupení přispívají ke svátečnímu prožití adventního času.

Byla to například Mikulášská zábava, při které s námi spolupracovali studenti Gymnázia Karla Čapka (Martina Špryslová, Blanka Neudorflová, Lukáš Cajthaml a Jan Hejnar) nebo se naši klienti mohli těšit na žáky z 1. a 2. ZŠ v Dobříši. Dále nás navštívili se svým pásmem děti ze ZŠ Višňová, pěvecký sbor Radost z Milína a studenti SOŠ a VOŠ Březnice. Jako každý rok jsme zpívali vánoční koledy při bohoslužbě v místní kapli. Pan Petr Kubec se svou partnerkou také letos obohatili tento adventní program svým představením. Velmi hezkým završením předvánočního období byl koncert v místní kapli v podání souboru Musica Festiva di Praga.Na Štědrý den byla pro klienty domova připravena štědrovečerní tabule, drobné balíčky a sváteční atmosféra se zde linula nejen při poslechu a zpěvu vánočních koled. Silvestrovský večer prožili klienti v jeho předvečer. K tomu jim hrála Kladenská Heligonka a nechybělo ani pohoštění. Věříme, že na závěr roku se klienti pěkně pobavili.Přejeme vám všem, do nového roku 2010 hodně zdraví, lásky a životní pohody.

Klienti a zaměstnanci Domova seniorů Dobříš


související články: dobříšské listy www benefice