Karel Čapek

Karel Čapek

Karel Čapek

Karel Čapek se narodil v roce 1890 v Malých Svatoňovicích. Vyrůstal v rodině venkovského lékaře v Úpici se svými dvěma sourozenci (bratr Josef, sestra Helena). Po středoškolských studiích v Hradci Králové a v Brně maturoval na gymnáziu v Praze, kam se rodiče roku 1907 přestěhovali. Vysokou školu navštěvoval v Praze, Berlíně a Paříži a roku 1915 ukončil studia doktorátem filozofie.

Čapkův talent se rozvíjel od časných let. Jako středoškolák psal verše, v době univerzitních studií přispíval pravidelně články do různých časopisů. Po přechodných zaměstnáních knihovníka a soukromého vychovatele se stal žurnalistou. V letech 1917-1920 výtvarných a literárním kritikem Národních listů, poté až do své smrti kulturním a politickým redaktorem Lidových novin.

Během svého života vytvořil rozsáhlá díla rozmanitých žánrů a literárních útvarů - od osobitých literárních sloupků přes povídku, cestopis, román až po dramatickou literární tvorbu. V jeho dílech se kromě filozofické podstaty výrazně prosazuje i autorův humanismus, který nebyl jen porozuměním a hlubokým citem pro člověka, nýbrž podstatou Čapkova životního a světového názoru, měřítkem všech otázek, hodnot a jevů, které se stávaly centrem jeho tvůrčího myšlení a literární tvorby.

Hluboké prožitky veškerých událostí a úvah o současném a budoucím světě, které byly nedílnou součástí literárních představ vedly k tomu, že byl označován za životního pesimistu. Čapek se tomuto nařčení bránil: "Dejme tomu, že jednou v budoucnosti nebude nemocí ani bídy ani nečisté dřiny, to je zajisté optimismus; ale říci, že tento dnešní život plný nemocí, bídy a dřiny není tak nadobro špatný a zatracený a má něco nesmírně cenného, to je - co vlastně? pesimismus? Myslím, že ne."

Čapkovo mnohotvárné a bohaté dílo přervala náhlá smrt. Jemný organismus nahlodaný dlouholetou chorobou, podlehl stupňujícímu se tlaku tragických událostí v době Mnichova a hrubým osobním útokům. Pohřeb Karla Čapka na vyšehradském hřbitově se stal manifestací věrnosti ideálům demokracie, národní a lidské svobody.

Životopisné údaje

1890 narodil se 9. ledna v Malých Svatoňovicích
1891 přestěhoval se s rodiči do Úpice
1895 - 1901 navštěvuje obecnou a 1. třídu měšťanské školy v Úpici
1901 - 1909 studuje na gymnáziu v Hradci Králové, Brně a Praze
1909 - 1914 studuje na Filozofické fakultě v Praze, Berlíně a Paříži
1915 ukončení studia doktorátem filozofie, disertační práce "Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění"
1915 působí jako domácí učitel P. Lažanského na zámku v Chyších
1917 - 1920 byl výtvarným a literárním kritikem Národních listů
1921 - 1938 stal se kulturním a politickým redaktorem Lidových novin
1921 - 1923 působí jako dramaturg a režisér Vinohradského divadla
1923 cesta do Itálie
1924 cesta do Anglie
1925 zakládá československý PEN-klub
1929 cesta do Španělska
1931 cesta do Holandska
1935 uzavřel manželství s herečkou Olgou Scheinpflugovou
1936 podniká s manželkou cestu do Skandinávie navržen na Nobelovu cenu za literaturu
1938 zemřel 25. prosince v Praze

První vydání spisů Karla Čapka

Městská knihovna v Praze - vybraná díla Karla Čapka v elektronické podobě ke stažení.

1916 Zářivé hlubiny 1934 Obyčejný život
1917 Boží muka 1935 Legenda o člověku zahradníkovi
1918 Krakonošova zahrada 1935 Mlčení s TGM
1918 Pragmatismus čili filozofie praktického života 1936 Válka s mloky
1920 Francouzská poezie nové doby 1936 Cesta na sever
1920 Loupežník 1937 Bílá nemoc
1920 R.U.R. 1937 První parta
1920 Kritika slov 1938 Jak se co dělá
1921 Trapné povídky 1938 Matka
1921 Ze života hmyzu 1939 Život a dílo skladatele Foltýna
1922 Lásky hra osudná

Posmrtně vydáno

1922 Věc Makropulos
1923 Italské listy
1924 Krakatit 1939 Měl jsem psa a kočku
1924 Anglické listy 1940 Kalendář
1925 O nejbližších věcech 1940 O lidech
1927 Adam Stvořitel 1946 Vzrušené tance
1927 Skandální aféra Josefa Holouška 1946 Bajky a podpovídky
1928-35 Hovory s T. G. Masarykem 1946 Sedm rozhlásků K. Č.
1929 Povídky z jedné kapsy 1947 Ratolest a vavřín
  Povídky z druhé kapsy 1953 Obrázky z domova
1929 Zahradníkův rok 1954 Věci kolem nás
1930 Výlet do Španěl 1957 Sloupkový ambit
1931 Marsyas 1959 Poznámky k tvorbě
1932 Apokryfy 1966 Na břehu dnů
1932 O věcech obecných čili Zoon politikon 1970 Místo pro Jonathana!
1932 Obrázky z Holandska 1971 Listy Olze
1932 Devatero pohádek 1975 Drobty pod stolem doby
1933 Dášeňka čili Život štěněte 1978 Listy Anielce
1934 Povětroň 1980 Dopisy ze zásuvky

Památník Karla Čapka

Památník Karla Čapka

Památník Karla Čapka

Expozice, otevřená v roce 1997, je věnována osobnosti a dílu Karla Čapka a jeho manželky, herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Samostatnou expozici má od roku 1998 v podkroví domu novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka.


Otevírací doba
1. 4. - 31. 10. úterý - neděle 9:00 - 17:00
1. 11. - 31. 3. pondělí - pátek 9:00 - 16:00
(pro hromadné návštěvy je jiný termín možný po telefonické domluvě)

Adresa
Památník Karla Čapka, 262 02 Stará Huť 125
tel. 318 522 265 fax 318 520 649
e-mail: pamatnik@capek-strz.cz
http: www.capek-karel-pamatnik.cz

-jt-