Schéma zapojení sítě LAN

Přízemí

1. patro

2. patro