Režim šatnových skříněk

O letních prázdninách 2019 byl rekonstruován prostor šaten a kompletně vyměněny šatnové skříňky. Každý žák/žákyně naší školy má svou vlastní skříňku s integrovaným zámkem.

Pravidla používání skříněk

  1. Každý žák/žákyně ke své skříňce obdrží dva klíče (unikátní v rámci našich šaten).
  2. Škola žákům zapůjčuje šatnovou skříňku na celou dobu studia. Není však dovoleno skříňku jakkoliv upravovat, polepovat atp. Za jakékoliv poškození skříňky bude škola v souladu se školním řádem požadovat finanční náhradu.
  3. Otevření skříňky v případě zapomenutého klíče zabezpečí školník.
  4. Po ukončení studia žák/žákyně předává skříňku vyklizenou s oběma originálními klíči. V případě chybějícího klíče (klíčů) je třeba provést výměnu zámku.
  5. Za ztrátu klíče je účtováno 50 Kč.
  6. V případě ztráty obou klíčů škola za úplatu vymění zámek (aktuální cena sady zámek a dva klíče činí 200 Kč). Výměnu je třeba vždy provést v koordinaci se školou.
  7. Pro umožnění kompletního úklidu a údržby skříněk si každý žák/žákyně na konci každého školního roku skříňku vyklidí.

Skříňky plechové

verze: listopad 2023