Dokumenty a formuláře

První ročníky

První ročník 2022/23 (4 leté studium)

Úvodní schůzka přijatých žáků a zákonných zástupců: 22. června v 17.00


Prima 2022/23 (8 leté studium)

Úvodní schůzka zákonných zástupců přijatých žáků: 22. června v 18.00

Nebo hledáte stránku o přijímacím řízení?

Žádosti

Vyplňte příslušný formulář, vygenerujte žádost a vytiskněte. Podepsanou žádost odevzdejte třídnímu učiteli žáka:

Maturitní zkoušky

Výuka


Výroční zprávu a další povinně zveřejňované informace naleznete na stránce Povinně zveřejňované informace