Režim testování žáků v souvislosti se SARS-CoV-2

V budově školy platí povinnost použití respirátoru minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobné ochrany úst a nosu po celou dobu přítomnosti. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou obličejovou masku (dále značeno jako rouška).

Vstup do budovy je povolen pouze osobám bez příznaků onemocnění COVID-19.

Testování probíhá první den přítomnosti žáků v daném týdnu. Pokud se žák neúčastní hromadného testování v pondělí, ihned se po prvním příchodu do budovy školy v daném týdnu dostaví do sekretariátu a bude mu provedeno testování individuálně (či doloží negativitu jiným způsobem).

Žák není testován pokud doloží, že

 1. u něj neuplynulo více než 180 dnů (dle opatření MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN) od pozitivního PCR testu, nebo
 2. předloží potvrzení o absolvování negativního PCR nebo antigenního testu provedeného na odběrném místě

Postup testování

Pro testování jsou použity soupravy pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV Singclean nebo Flowflex.
 1. Žáci přichází v pondělí do učebny dle rozvrhu (a suplování) nejpozději v 7.50.
 2. Každý si vydezinfikuje po příchodu do místnosti ruce.
 3. Žák nahlásí svůj příchod vyučujícímu a postupuje podle jeho pokynů.
  1. žák doloží, že u něj neuplynulo více než 180 dnů od pozitivního PCR testu => odchází na výuku
  2. žák předloží potvrzení o absolvování negativního PCR (ne staršího 7 dnů) nebo antigenního testu (ne staršího 3 dnů) provedeného na odběrném místě => odchází na výuku
  3. pokud nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek => provede si samotestování (viz bod 5 a dále)
 4. Vyučující předá žákovi testovací sadu, výtěrové tyčinky a návod k testovací sadě.
 5. Žák si provede samoodběr dle uvedeného návodu (Singclean, viz níže; Flowflex podle stejného postupu). V případě potřeby jej instruuje vyučující.
 6. Žák podepíše vyhodnocovací kartu a informuje vyučujícího o konci samotestu. Všechny další součásti testu ž vyhodí do určeného odpadkového koše.
 7. Žák vyčká na výsledek testu.
 8. Po 15 minutách je výsledek testu zaznamenán do seznamu testovaných
  1. negativní ž odchází na vyučování
  2. pozitivní ž v součinnosti s pověřeným pracovníkem školy kontaktuje svého zákonného zástupce a po dohodě s ním buď neprodleně opouští školu, nebo vyčká jeho příchodu v izolační místnosti. Zároveň kontaktuje svého obvodního lékaře. Od školy obdrží potvrzení o pozitivním testu. Vyučující zaznamená do seznamu telefonní čísla všech souběžně testovaných žáků.
  3. při nečitelném/chybném testu ž se opakuje testování daného ž

Postup Singclean

 1. Před vstupem do testovací místnosti si vydezinfikuj ruce a vysmrkej nos.
 2. K provedení testování obdržíš: testovací kazetu (ve folii), výtěrovou štětičku - tampón (ve folii), lahvičku s reakčním roztokem, extrakční zkumavku s kapátkovým víčkem, prádelní kolík (slouží jako stojánek na zkumavku), samolepící pásku.
 3. Otevři kapátkové víčko extrakční zkumavky.
 4. Otevři lahvičku s reakčním roztokem (ukroucením vrtulkového uzávěru).
 5. Do extrakční zkumavky nakapej z lahvičky 6 kapek reakčního roztoku. Zkumavku připni do kolíku a odlož.
 6. Rozbal výtěrovou štětičku. Štětičku zasuň do nosní dírky a krouživým pohybem (alespoň 5x zakroužit) setři povrch nosní sliznice. Stejný postup opakuj i ve druhé nosní dírce.
 7. Výtěrovou štětičku ponoř do roztoku ve zkumavce a alespoň 10x se štětičkou zatoč. Štětičku nech pak asi minutu ve zkumavce stát.
 8. Vysuň štětičku nad úroveň hladiny roztoku a zmáčknutím zkumavky z ní odstraň co nejvíce roztoku.
 9. Na zkumavku nasaď kapátkové víčko a nech další minutu stát. Mezitím rozbal testovací kazetu, nalep na spodní stranu samolepící pásku a napiš na ni své jméno a příjmení.
 10. Po minutě vyjmi zkumavku z kolíku a kapátkovým víčkem nakapej 3 kapky roztoku do otvoru pro vzorek (dolíčku) v testovací kazetě.
 11. Testovací kazetu a kolík předej učiteli, ostatní součásti testovací soupravy vyhoď do odpadkového koše a opusť testovací místnost.

Postup testování

testování testování testování testování testování testování testování testování